Carregant...

Gremi de la Fusta

El Gremi de la Fusta és una associació empresarial creada per representar i defensar els interessos de les empreses de la fusta i moble davant l'administració, amb àmbit d'actuació de tot el Vallès.

Som els membres fundadors de la Federació de la Fusta i el Moble de la Província de Barcelona, formem part de la Confederació Catalana de la Fusta i estem representats a UNEMADERA i a la "Plataforma Madera y Mueble", que negocia amb els sindicats l'acord marc del conveni estatal.

El Gremi de la Fusta forma part de la Patronal Cecot i associat a l’Autcat (Organització d’Autònoms de Catalunya).

Qui som?

El Gremi de la Fusta representa a tota la cadena de transformació de la fusta i el moble amb les següents activitats i productes:


Aprofitament forestal

Tall i extracció de la fusta. Perseguim l'ús múltiple de la massa forestal.

Biomassa

Ús i aprofitament dels subproductes i residus forestals per fins energètics.

Fusta asserrada

Indústria de la transformació primera dedicada a l’asserrat de la fusta en roll, assecat i/o tractament de la fusta. Genera productes semielaborats com taules, taulons, bigues, etc.

Fusta tècnica

Indústria de taulons tant contraxapats com aglomerats de partícules i fibres, elements clau pel sector del moble i alguns usos a la construcció.

Fusta estructural

Solucions de fusta molt versàtil en diferents usos com ponts, passarel·les, naus, poliesportius, habitatge, rehabilitació d’habitatges, etc.

Fabricació d’elements de fusteria per la llar i la construcció

Empreses dedicades a proporcionar els productes finals realitzats amb fusta pel consum general.

Envàs i embalatge

Indústria que fabrica palets i plataformes de càrrega, envasos pel sector hortofructícola, peix i marisc, caixes i estotjos per vins, olis i licors, embalatge industrial, etc.

Moble

Sector que agrupa a tot el mobiliari elaborat a partir de fusta per la cuina, bany, llar, oficina, etc.

Junta del Gremi

PERE SOLANELLAS ANGLERILL | President

SANTI LLUCIÀ SANAHUJA | Vicepresident

JOSEP MARIA MUR GUILLÉN | Secretari

JOAQUIM SOLER MACIÀ | Tresorer

DAVID GRANADO YESTE | Vocal

MAR FERNÁNDEZ LLOBET | Vocal

POL HERNÁNDEZ SALLÉS | Vocal

ALBERT MAS HERRADOR | Vocal

JORDI MUNTADA BOADA | Vocal

JOSÉ SÁNCHEZ LEÓN | Vocal

ANTONIO SOLÍS VÁZQUEZ | Vocal

LUIS DE MIGUEL RAMÍREZ | Vocal

RUBÉN VALLÉS DOMÉNECH | Vocal

Tarifari dels fusters

La tarifa dels fusters és un document excepcional signat el 19 de març de 1871 per tots els professionals i operaris del sector de la fusta de la vila de Terrassa. Aquest document suposa l’antecedent més antic conegut d’una acció col·lectiva dels professionals de la fusta a la nostra ciutat, que precedirà la consolidació posterior del Gremi de la Fusta.

El Gremi de la Fusta va participar en la seva restauració i vam tenir l’ocasió de fer-ho públic i gaudir del document original en un acte celebrat el 30 de novembre de 2019.

Amb motiu del 150è aniversari del Gremi tots els socis i sòcies han rebut per correu una rèplica d’aquest document inèdit. Esperem que l’any vinent en el decurs de la Festivitat de Sant Josep puguem celebrar aquest aniversari com l’ocasió es mereixLlançament Planeta Madera

PLANETA FUSTA és una iniciativa promoguda per UNEmadera, la Unió Empresarial de la Fusta i el Moble d'Espanya, que representa al conjunt d'empreses que desenvolupen activitats relacionades amb tot el cicle de vida de la fusta, des de la muntanya fins al consumidor final, com són l'aprofitament forestal i transformació de la fusta en aserraderos, indústries del tauleri la xapa, empreses de fabricació de moble, palets, envasos i embalatges, portes de fusta o fusteries, biomasa, fusta estructural per a construcció,entre altres.

Vols comprar una empresa?

Conveni de la fusta

T’informem que s’ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2021 i 2022. A continuació et detallem les principals novetats.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: 13/12/2021

Àmbit territorial: Aquest Conveni afecta totes les empreses i centres de treball i els treballadors i treballadores que, compresos en el seu àmbit funcional, es trobin situats a la província de Barcelona, encara que el domicili social de l’empresa a què pertanyin radiqui fora d’aquest terme provincial.

Entrada en vigor i durada: El Conveni tindrà una vigència de 2 anys i començarà a regir el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, retrotraient-se els seus efectes a l’1 de gener de 2021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022. A partir d’aquesta data, es prorrogarà d’any en any per reconducció tàcita si no hi hagués denúncia del mateix.

Retribucions: S’estableixen els següents increments salarials:

  • Any 2021: Increment salarial per a tots els grups de 150,00 EUR bruts
  • Any 2022: Increment salarial del 1,3%

A partir de l’1 de gener del 2020 es van unificar les taules salarials en grups professionals, de manera que s’integren els conceptes de salari base i plus conveni en un únic concepte de Salari Base de Grup.

Salari base: S’estableix per a cada categoria professional un salari base de conveni, que es troba a la primera columna de les taules salarials annexes.

El salari base s’ha de percebre tots els dies de l’any. A partir del 1 de gener de 2020 s’estableix un únic Salari Base per a cada grup professional. Que s’haurà d’abonar de forma mensual, segons taules salarials annexes.

Jornada laboral: A cada empresa s’haurà de negociar el calendari laboral abans que comenci l’any natural i el nombre d’hores serà de 40 hores efectives de treball, distribuïdes de dilluns a divendres, amb un màxim de 1.752 hores anuals. Durant la vigència del present conveni la jornada màxima anual serà la fixada en el conveni estatal de la Fusta.

La comissió paritària del conveni elaborarà de forma anual, abans de que s’iniciï l’any natural, el calendari laboral del Sector. Aquest calendari serà orientatiu i de recomanada aplicació per les empreses del sector.